Otázky a odpovědi


Rozvoj MČ Praha 10

 

 • Mám dotaz, zda je na pozemku restituce

  K řešení restitucí je zřízen Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, telefon 296 164 111, www.portal.gov.cz

 • Připravované stavby na území MČ Praha 10

  Kvalkifikované odpovědi podá odbor územního rozvoje (1 – 4):

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Možnosti využití pozemku podle ÚPn

  Kvalifikovanou odpověď Vám podá Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje (ad. 1 – 4) může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Informace o stavebních uzávěrách

  Na území MČ Praha 10 se nacházejí 3 typy stavebních uzávěr:

  -         ve velkých rozvojových území (Bohdalec – Slatiny, malou částí Štěrboholy-Malešice) Kvalifikovanou odpověď podá odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

  -         pro nadřazenou komunikační síť - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

  -         pro trasy městské kolejové dopravy - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Chci zjistit, kdo je majitelem nemovitosti

  Správcem dat je katastr nemovitostí to je Katastrální úřad. Pobočka pro hlavní město Prahu sídlí na adrese:

  Pod Sídlištěm 1800/9, 182 14 Praha 8, mail.ku.proprahu@cuzk.cz

  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10