Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Výjimka z dopravního značení
Základní informace

Výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (výjimky z dopravního značení) se převážně týkají parkování, zásobování atd.

Výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán, který úpravu stanovil:

 • na místní komunikaci II. - IV. třídy úřad MČ Praha 10
 • na místní komunikaci I. třídy Magistrát hl. m. Prahy

Nelze povolit výjimku zejména v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provedená:

 • dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.

Kde lze řešit

Místní komunikace I. třídy:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravních agend, odd. silničního správního úřadu

Jungmannova 29/35
111 21  Praha 1 – Nové Město

Úřední hodiny:

 • Po: 12.00 - 17.00
 • St: 8.00 – 18.00
  • mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě

Ostatní místní komunikace:

Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy - životní prostředí a doprava, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pro k. ú. Strašnice a Záběhlice

Pověřená osoba: Martin Kunc, kancelář A510a
Tel.: 267 093 460
E-mail: martinku@praha10.cz

Pro k. ú. Vinohrady, Vršovice, Malešice a Michle

Pověřená osoba: Eva Brodská, kancelář A512b
Tel.: 267 093 379
E-mail: evab@praha10.cz

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30

Doklady

Žadatel (FO, PO):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o výjimku z dopravního značení
  • žádost lze napsat také volnou formou
   • nutné uvést konkrétní zdůvodnění žádosti
 • kopie technického průkazu vozidla (tzv. „velký technický průkaz“), pro který je o výjimku žádáno
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  • dokládá právnická osoba
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů


Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu "Kde lze řešit".

Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10