Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Umístění přechodného dopravního značení
Základní informace

Občan, organizace či orgány mohou podat návrh na změnu stávajícího dopravního značení, pokud se domnívají, že aktuální stav není z nějakého důvodu vyhovující.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví:

 • na místní komunikaci II. - IV. třídy úřad MČ Praha 10
 • na místní komunikaci I. třídy Magistrát hl. m. Prahy 

 •  
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.

Kde lze řešit

Místní komunikace I. třídy:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravních agend, odd. silničního správního úřadu

Jungmannova 29/35
111 21  Praha 1 – Nové Město

Úřední hodiny:

 • Po: 12.00 - 17.00
 • St: 8.00 – 18.00
  • mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě

  •  

Ostatní místní komunikace:

Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy - životní prostředí a doprava, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pro k. ú. Strašnice a Záběhlice

Pověřená osoba: Martin Kunc, kancelář A510a
Tel.: 267 093 460
E-mail: martinku@praha10.cz

Pro k. ú. Vinohrady, Vršovice, Malešice a Michle

Pověřená osoba: Eva Brodská, kancelář A512b
Tel.: 267 093 379
E-mail: evab@praha10.cz

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30

 •  
Doklady

Navrhovatel změny značení (FO, PO):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích
  • žádost lze napsat také volnou formou
 • situační plánek s umístěním navrhovaných značek a jejich přesné určení
  • ve 3 vyhotoveních
 • fotodokumentace požadovaného místa
  • není povinné, ale doporučuje se zejména pro urychlení vyřízení žádosti
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  • dokládá právnická osoba, není povinný dokument
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou

  •  

 •  
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů

  •  

 •  
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu "Kde lze řešit".

Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10