Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Výjimka z dopravního značení
Základní informace

Výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (výjimky z dopravního značení) se převážně týkají parkování, zásobování atd.

Výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán, který úpravu stanovil:

 • na místní komunikaci II.–IV. třídy úřad MČ Praha 10
 • na místní komunikaci I. třídy Magistrát hl. m. Prahy

Nelze povolit výjimku zejména v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provedená:

 • dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.

Kde lze řešit

Místní komunikace I. třídy:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor pozemních komunikací a drah, odd. silničního správního úřadu
Jungmannova 29/35
111 21  Praha 1 - Nové Město
Úřední hodiny:

 • po: 12.00–17.00 hod.
 • st: 08.00–18.00 hod.
  • mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě

 

Ostatní místní komunikace:

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: Martin Kunc
Úřední hodiny

Doklady Žadatel (FO, PO):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o výjimku z dopravního značení
  • žádost lze napsat také volnou formou
   • nutné uvést konkrétní zdůvodnění žádosti
 • kopie technického průkazu vozidla (tzv. „velký technický průkaz“), pro který je o výjimku žádáno
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  • dokládá právnická osoba
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace