Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Řidičský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Řidičský průkaz
Název životní situace První vydání řidičského průkazu a výměna řidičského průkazu
Základní informace

Řidičské průkazy  pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm v České republice vydává: Registr řidičů Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy.

Kdo je oprávněn jednat
Způsob řešení

Veškeré informace naleznete na stránkách MHMP

Kde lze řešit
Doklady
Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
 • Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič motorového vozidla, který dovršil 60 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil?

  Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se uloží pokuta od 5000 Kč do 10000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.

 • Co mám dělat, pokud mi byly ukradeny veškeré doklady, vč. občanského průkazu a potřebuji si podat žádost o vydání nového řidičského průkazu?
 • Stěhuji se z jedné části Prahy do jiné, mám povinnost toto hlásit na registru řidičů?

  Ne, při stěhování v rámci Prahy není nutné tuto změnu na registru hlásit.

 • Kam se mám obrátit pro vydání, výměnu atd., pokud mám trvalé bydliště v Praze – východ nebo v Praze-západ?

  Kontaktní informace naleznete na webových stránkách pro Prahu-západ a Prahu-východ.

 • Mám trvalé bydliště mimo Prahu, ale v Praze více méně žiji. Mohu si na pražském registru řidičů zažádat o vydání řidičského průkazu?

  Ne, o řidičský průkaz je možné zažádat pouze v místě trvalého bydliště.

Podobné situace -
Související situace