Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Řidičský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Řidičský průkaz
Název životní situace První vydání řidičského průkazu a výměna řidičského průkazu
Základní informace

Řidičské průkazy  pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm v České republice vydává: Registr řidičů Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy.

Kdo je oprávněn jednat
Způsob řešení

Veškeré informace naleznete na stránkách MHMP

Kde lze řešit
Doklady
Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
Podobné situace -
Související situace