Životní situace

Úvod » Podnikání » Kontrola » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Kontrola
Název životní situace Zaměstnavatel mi neproplatil mzdu, odmítl vydat zápočtový list, nechce se mnou uzavřít pracovní smlouvu
Základní informace

Problematika vycházející z pracovněprávních vztahů, např. nevyplacení mzdy zaměstnavatelem, uzavírání pracovních smluv, odmítnutí předat zápočtový list apod. spadá do kompetencí orgánů inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práci.

Informace pro občany při podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem lze nalézt i na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Kdo je oprávněn jednat
Způsob řešení

Obrátit se na příslušné dozorové orgány.

Kde lze řešit

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu (pobočka Praha-Vokovice), Úřad pro inspekci práce, www.suip.cz, adresa: Kladenská 103/105, 160 00  Praha-Vokovice , telefon: +420 235 364 006, mobil: +420 602 393 407, e-mail: praha@oip.cz

Doklady
Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?
 • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?
 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?
 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?
 • Musím prokázat vlastnické či jiné užívací právo k nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Musím mít souhlas majitele nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, zda lze můj rozsudek o rozvodu uznat bez dalšího na území ČR?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?
 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?
 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?
 • Parkování – Zóny placeného stání
 • Integrovaná hromadná doprava
 • Licence
 • Co je považováno za veřejnou akci?
 • Jak mám postupovat při povolení studny?
 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?
 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?
 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?
 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10