Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Dopravní značení na účelových veřejně přístupných komunikacích
Základní informace

Návrh na umístění dopravního značení na účelových veřejně přístupných komunikacích podává vlastník předmětné pozemní komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, odd. státní správy - životní prostředí a doprava, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: Jitka Čuřínová

Úřední hodiny

Doklady Vlastník pozemní komunikace (FO, PO):

 • doklad o vlastnictví komunikace
  • např. zápis v katastru nemovitostí nebo kupní smlouva apod.
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
 • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace