Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Změna nebo umístění přechodného dopravního značení
Základní informace

Občan, organizace či orgány mohou podat návrh na přechodnou úpravu silničního provozu z důvodu např. stěhování, opravy chodníků, jednorázového vymezení prostoru na komunikaci.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát komunikací
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pro k. ú. Strašnice, Záběhlice a Michle
Pověřená osoba: Radim Skála

Pro k. ú. Vinohrady, Vršovice a Malešice
Pověřená osoba: Ing. Petr Janata

Úřední hodiny:

 • po, st: 08.00–12.00, 13.00–17.30 hod.
Doklady

Navrhovatel změny značení (FO, PO):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
 • situační plánek s návrhem dopravně inženýrského opatření
  • ve 3 vyhotoveních
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
  • dokládá právnická osoba
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu "Kde lze řešit".

Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10