Úvod » Doklady » Rodný list » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady
Kategorie Rodný list
Název životní situace Vydání rodného listu
Základní informace
Rodný list je matriční doklad potvrzující narození člověka a obsahuje základní údaje o něm.
Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo a údaje o rodičích.
Rodný list vydávají matriční úřady, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila.
Až do doby vydání občanského průkazu slouží jako hlavní osobní doklad.
Kdo je oprávněn jednat

zákonný zástupce dítěte

Způsob řešení

Rodný list vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Je vydán po obdržení podkladů od zdravotnického zařízení (nebo ústního oznámení).

Způsob vyzvednutí:

 • osobně na matrice
 • případně poštou
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy 
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady

Dítě narozené za trvání manželství (jeden z rodičů předloží):

 • oddací list
 • občanské průkazy (nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení k pobytu cizince)
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu/jménech dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte není-li údaj patrný z oddacího listu
 • popřípadě další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození

V ostatních případech (např.: dítě narozené mimo manželství) kontaktujte přímo matriční úřad. Jde o složitější případy.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • vystavení rodného listu při narození zdarma 

Lhůty:

 •  do 30 dnů od obdržení podkladů, popř. ústního oznámení
Nejčastější otázky
 • Musí se o rodný list žádat?
  Nemusí, rodný list je automaticky vydán matričním úřadem po obdržení podkladů od zdravotnického zařízení, ve kterém se dítě narodilo.
 • K čemu je vlastně rodný list?
  Do dosažení 15 let a vydání občanského průkazu slouží rodný list jako hlavní osobní doklad.
 • Jaký úřad mi vydá rodný list, pokud se dítě narodilo mimo ČR?
  Je-li dítě narozené mino ČR, vydá matriční doklad –Zvláštní matrika Brno.
 • Jaké doklady je třeba předložit, pokud se dítě narodilo mimo manželství?
  Toto je specifický případ, doporučujeme proto pro bližší informace kontaktovat příslušnou matriku.
Podobné situace - následující
Související situace

Ztráta/odcizení rodného listu

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10