Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace – reklamní zařízení
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umístění reklamního zařízení). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10. Žadatelům se doporučuje nejprve žádost konzultovat s pověřeným pracovníkem telefonicky nebo e-mailem.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: Martin Kunc

Úřední hodiny

Doklady Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění a provozování reklamního zařízení
 • doklad totožnosti
 • situační plánek s určením místa, velikosti a termínu
 • souhlas vlastníka komunikace (tzn. nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy, www.tsk-praha.cz)
 • souhlas Policie ČR (lze vyřídit přes příslušný odbor nebo v sídle Policie ČR)
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování zmocněnou osobou

 

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění a provozování reklamního zařízení
 • situační plánek s určením místa, velikosti a termínu
 • souhlas vlastníka komunikace (tzn. nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy, www.tsk-praha.cz)
 • souhlas Policie ČR (lze vyřídit přes příslušný odbor nebo v sídle Policie ČR)
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace předchozí -
Související situace