Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Změna nebo umístění nového dopravního značení
Základní informace

Občan, organizace či orgány mohou podat návrh na změnu stávajícího dopravního značení, pokud se domnívají, že aktuální stav není z nějakého důvodu vyhovující.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví:

 • na místní komunikaci II.–IV. třídy úřad MČ Praha 10
 • na místní komunikaci I. třídy Magistrát hl. m. Prahy 
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.

Kde lze řešit

Místní komunikace I. třídy:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, odd. silničního správního úřadu
Jungmannova 29/35
111 21  Praha 1 - Nové Město

Úřední hodiny:

 • po: 12.00–17.00 hod.
 • st: 08.00–18.00 hod.
  • mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě

 

Ostatní místní komunikace:

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: Martin Kunc

Úřední hodiny:

 • po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.30 hod.
Doklady Navrhovatel změny značení (FO, PO):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích
  • žádost lze napsat také volnou formou
 • situační plánek s umístěním navrhovaných značek a jejich přesné určení
  • ve 3 vyhotoveních
 • fotodokumentace požadovaného místa
  • není povinné, ale doporučuje se zejména pro urychlení vyřízení žádosti
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  • dokládá právnická osoba, není povinný dokument
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace - následující
Související situace