Životní situace

Úvod » Životní prostředí » Lovecký lístek » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Lovecký lístek
Název životní situace Vydání loveckého lístku
Základní informace

Lovecký lístek je doklad potvrzující oprávnění k lovu zvěře.

Kdo je oprávněn jednat
 • občan ČR starší 16 let
  • případně pověřená osoba za občana staršího 16 let
  • cizinec
Způsob řešení

Řeší se osobně předložením požadovaných náležitostí na úřadě městské části podle místa trvalého bydliště.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí a územního rozvoje, referát ochrany ovzduší a zvířat
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Pověřená osoba: Bc. Petra Bartolotti, DiS.
Úřední hodiny

Doklady

Občan starší 16 let předloží:

 • doklad o pojištění
 • občanský průkaz
 • pas - pokud se jedná o cizince
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
  • případně jiný doklad, který potvrzuje získání stanoveného vzdělání
  • cizinec předloží platný doklad opravňující k lovu, vystavený v cizině
  • elektronická forma podání není přípustná

Pověřená osoba za občana staršího 16 let předloží:

 • doklad o pojištění
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
  • případně jiný doklad, který potvrzuje získání stanoveného vzdělání
  • cizinec předloží platný doklad opravňující k lovu, vystavený v cizině
 • občanský průkaz pověřené osoby
 • kopie občanského průkazu žadatele
 • ověřená plná moc
elektronická forma podání není přípustná
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:
  • 1 den - 30 Kč
  • 5 dnů - 50 Kč
  • 30 dnů - 70 Kč
  • 6 měsíců - 100 Kč
  • 12 měsíců - 150 Kč
   • 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce - 75 Kč
  • doba neurčitá - 1 000 Kč

Lhůty:

 • lovecký lístek je vydán na počkání
  • případně ve složitějších případech do 30 až 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Pokud ztratím lovecký lístek, nebo mi bude odcizen, musím to hlásit na policii?
 • Jsem studentem nebo absolventem odborné školy, kde je myslivost povinným předmětem. Mám při vydání loveckého lístku nějakou výhodu?
 • Jaký druh loveckého lístku a na jak dlouho lze prodloužit?
 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání loveckého lístku?
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně lovím zvěř?
Podobné situace -
Související situace

První a další vydání rybářského lístku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10