Životní situace

Úvod » Životní prostředí » Rybářský lístek » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Rybářský lístek
Název životní situace První a další vydání rybářského lístku
Základní informace
Rybářský lístek je doklad potvrzující příslušnou kvalifikaci k lovení ryb v rybářském revíru a má celorepublikovou platnost.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Kdo je oprávněn jednat
 • občan ČR
  • popř. zákonný zástupce občana ČR mladšího 15 let
 • cizinec
Způsob řešení

Řeší se osobně předložením požadovaných náležitostí na úřadě městské části podle místa trvalého bydliště.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí a územního rozvoje, referát ochrany ovzduší a zvířat
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Pověřená osoba: Bc. Petra Bartolotti, DiS.
Úřední hodiny

Doklady

První rybářský lístek:

Občan ČR:

 • občanský průkaz
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná

Cizinec:

 • cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná

Další rybářský lístek:

Občan ČR:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • občanský průkaz

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • občanský průkaz zákonného zástupce

Cizinec:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
Poplatky a lhůty
Poplatky:
Platnost Poplatek - osoba starší 15 let Poplatek - osoba mladší 15 let
1 rok 100 Kč 50 Kč
3 roky 200 Kč 100 Kč
10 let 500 Kč 250 Kč
Doba neurčitá 1000 Kč -

 

Lhůty:

 • rybářský lístek je vydán na počkání
Nejčastější otázky
 • Pokud mám rybářský lístek, opravňuje mě to k lovení v jakémkoli rybářském revíru?
 • Pokud jsem student rybářství, platím za rybářský lístek?
 • Od kdy platí rybářský lístek?
 • Může si o rybářský lístek zažádat cizinec? Jaké jsou podmínky?
 • Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?
 • Kdo vydává rybářské povolenky?
 • Kde získám osvědčení o kvalifikaci k vydání prvního rybářského lístku?
 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání rybářského lístku?
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně chytám ryby?
Podobné situace -
Související situace

Vydání loveckého lístku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10