Životní situace

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Příspěvek na mobilitu
Základní informace

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

  • která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2014.
  • která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
  • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Příspěvek na mobilitu přiznaný podle právních předpisů platných do 31. 12. 2013 bude vyplácen (budou-li splněny podmínky) po dobu, která je uvedena na rozhodnutí, nejdéle do 31. 12. 2015.

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Kdo je oprávněn jednat
  • občan se zdravotním postižením
  • rodič nezaopatřeného dítěte
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném úřadě:

Poznámka - životní situace uvádí základní informace k tématu. Podrobnější informace Vám poskytnou na základě posouzení Vaší konkrétní situace pracovníci Úřadu práce České republiky, kteří předmětnou agendu vyřizují - kontakty jsou uvedeny dále. 

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10
 
Vršovická  1429/68
101 38 Praha 10
 
Tel.: 950 178 710, 702, 720
E-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz
odkaz na web zde

 
Úřední hodiny:

 

Po, St : 8-12, 13-17 hodin

 

Doklady

Žádost o příspěvek se podává na tiskopise předepsaném MPSV. 

Formuláře naleznete na integrovaném portálu MPSV

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Poplatky a lhůty

Poplatky:

  • správní poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

  • do 30 dnů od přijetí žádosti
Nejčastější otázky
  • Pokud podám žádost o příspěvek na mobilitu např. v březnu, bude mi příspěvek vyplacen zpětně – tedy od ledna?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Příspěvek na péči

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10