Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Jména a příjmení » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Jména a příjmení
Název životní situace Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství - oznámení
Základní informace

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého z manželů, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Kdo je oprávněn jednat
  • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela nebo
  • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí
Způsob řešení

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy 

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

 

Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady
  • průkaz totožnosti
  • oddací list
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci
Poplatky a lhůty
Poplatky:
  • správní poplatky nejsou stanoveny
  • 100 Kč – po uplynutí uvedené šestiměsíční lhůty po právní moci rozhodnutí o rozvodu (viz návod změna jména a příjmení)

Lhůty:

  • oznámení je nutné učinit do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu
Nejčastější otázky
Podobné situace - následující
Související situace

Žádost o povolení změny jména a příjmení