Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Státní sociální podpora » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Státní sociální podpora
Název životní situace Porodné
Základní informace

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě 
 • rodičovský příspěvek 
 • příspěvek na bydlení 
 • porodné 
 • pohřebné 

Podrobné informace k jednotlivým typům dávek státní sociální podpory, včetně elektronických formulářů, jsou k dispozici na webu MPSV odkaz zde

 

Kdo je oprávněn jednat
Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině. Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.
 
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

 

 

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Formuláře žádostí naleznete na webu MPSV - odkaz zde.

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • řeší se zpravidla do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Mám již půlroční miminko, mohu ještě nyní zažádat o porodné?
  Nárok na dávku může být uplatněn až 1 rok zpětně po narození dítěte.
 • Lze žádost o porodné podat elektronicky?
  Ano prostřednictvím portálu MPSV ČR, pokud podání opatříte zaručeným elektronickým podpisem.
 • Jak zjistím, zda mám nárok na porodné?
  Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
  Nejste-li si jisti správností výpočtu, obraťte se na pracoviště státní sociální podpory dle místa trvalého bydliště, případně na zelenou infolinku MPSV - 800 189 810.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace