Životní situace

Úvod » Sociální péče » Státní sociální podpora » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Státní sociální podpora
Název životní situace Pohřebné
Základní informace

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě - bližší informace zde
 • rodičovský příspěvek - bližší informace zde
 • příspěvek na bydlení - bližší informace zde
 • porodné - bližší informace zde
 • pohřebné - bližší informace zde

Podrobné informace k jednotlivým typům dávek státní sociální podpory, včetně elektronických formulářů, jsou k dispozici na integrovaném portálu MPSV - odkaz zde

 

Kdo je oprávněn jednat

žadatel - k nároku na dávku viz výše.

Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště SSP pro Prahu 10
 
Vršovická  1429/68
101 38 Praha 10
 
Tel.: 950 178 706 - 708
E-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz
odkaz na web zde 
Úřední hodiny:

 

Pondělí:

 

  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Úterý:

 

  

Středa:

 

  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:

 

 

Pátek:

 

  

 

Doklady

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. 

Formuláře žádostí naleznete na integrovaném portálu MPSV

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Poplatky a lhůty

Poplatky nejsou stanoveny. 

Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?
 • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?
 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?
 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?
 • Musím prokázat vlastnické či jiné užívací právo k nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Musím mít souhlas majitele nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, zda lze můj rozsudek o rozvodu uznat bez dalšího na území ČR?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?
 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?
 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?
 • Parkování – Zóny placeného stání
 • Integrovaná hromadná doprava
 • Licence
 • Co je považováno za veřejnou akci?
 • Jak mám postupovat při povolení studny?
 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?
 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?
 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?
 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10