Úvod » Poplatky » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky
Kategorie Poplatky
Název životní situace Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Základní informace
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá poskytovatel ubytovacích služeb.
 
Poplatek platí osoba přechodně ubytovaná za účelem rekreace či léčení, pokud neprokáže jiný důvod (služební cesta, pracovní pobyt).
 
Povinnosti ubytovatele:
 • splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování)
  • v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování)
 • odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši
 • vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a číslo dokladu totožnosti)
 • uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
Kdo je oprávněn jednat
 • plátcem poplatku je ubytovatel
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
Způsob řešení
Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části, na jejímž území se ubytovací zařízení nachází.
 
Jedná-li se o ubytovací zařízení typu hotel * až *****, řeší ohlašovací povinnost Magistrát hl. m. Prahy.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický, odd. místních příjmů  
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Jitka Ptáčková
Tel.: 267 093 288
E-mail: jitka.ptackova@praha10.cz
Kancelář A305a

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady

Registrace k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

 

Fyzická osoba:

 • živnostenské oprávnění (ŽL předkládají osoby, které kromě ubytování poskytují i jiné služby, např. převlékaní postelí, snídaně apod.)
  • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci, pokud z živnostenského listu nevyplívá její oprávnění k zastupování fyzické osoby
 • občanský průkaz
 • písemné prohlášení o zahájení provozu ubytovacího zařízení
 • adresa ubytovacího zařízení
 • název a adresa peněžního ústavu ubytovatele
 • razítko (je-li k dispozici)

Právnická osoba:

 • výpis z obchodního rejstříku
  • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci, pokud z výpisu z OR nevyplívá její oprávnění k zastupování právnické osoby
 • občanský průkaz osoby odpovědné jednat jménem právnické osoby
 • adresa ubytovacího zařízení
 • písemné prohlášení o zahájení provozu ubytovacího zařízení
 • název a adresa peněžního ústavu ubytovatele
 • razítko
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • 15,- Kč/osoba/každý i započatý den pobytu
 • přihlášení k registraci - zdarma

Lhůty:

 • podání přihlášky k registraci - do 30 dnů ode dne, kdy ubytovateli vznikla poplatková povinnost
 • podání přiznání k místnímu poplatku - do 15. dne každého následujícího měsíce
 • ohlášení změn, které mají vliv na poplatkovou povinnost - do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala
Nejčastější otázky
 • Kdo je od místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt osvobozen?
  Poplatku nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, vojáci v základní službě, osoby v civilní službě, osoby mladší 18 let a na které náležejí přídavky na děti, osoby starší 70 let (nutno doložit např. uvedením rodného čísla apod.). Dále poplatku nepodléhají osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje 45 Kč za den a osobu.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10