Potřebuji řešit

Úvod » Obřady, slavnostní akty » Obřady » Detaily Životní situace
  
Okruh Obřady, slavnostní akty
Kategorie Obřady
Název životní situace Vítání občánků
Základní informace

Slavnostního obřadu vítání občánků se mohou zúčastnit rodiče a prarodiče dítěte, které je občanem ČR a má trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Standardně jsou vítány děti ve věku 4–9 měsíců, ale maximálně do 1. roku života. Slavnostní obřad se koná v obřadní síní Vršovického zámečku (Moskevská 120/21).

Pokud se zúčastníte vítání občánků, máte zároveň možnost zapojit se do projektu Stromy za narozené děti (informace o projektu na verejneprostory.cz).

Kdo je oprávněn jednat

Rodiče dětí.

Způsob řešení

Rodiče přihlásí dítě k obřadu formou vyplněné online přihlášky (formulář survio.com). Pozvánku na konkrétní datum a čas obdrží emailem minimálně 14 dní předem. 

Prostřednictvím online formuláře je zároveň možné potvrdit svůj zájem na projektu Stromy za narozené děti (informace o projektu na verejneprostory.cz).

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 —> Kancelář starosty —> Oddělení sekretariátu starosty
(Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10)

Pověřená osoba: Tereza Martinová
Úřední hodiny viz kontaktní informace úřadu.

Doklady
Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
  • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

    S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace