Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Změna nebo umístění místního přechodného dopravního značení
Základní informace

Občan, organizace či orgány mohou podat návrh na přechodnou úpravu silničního provozu z důvodu např. stěhování, opravy chodníků, jednorázového vymezení prostoru na komunikaci.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy - životní prostředí a doprava – referát komunikací

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pro k. ú. Strašnice, Záběhlice a Michle

Pověřená osoba: Radim Skála, kancelář A509
Tel.: 267 093 313
E-mail: radims@praha10.cz

Pro k. ú. Vinohrady, Vršovice a Malešice

Pověřená osoba: Ing. Petr Janata, kancelář A509
Tel.: 267 093 494
E-mail: petrj@praha10.cz

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Doklady

Navrhovatel změny značení (FO, PO):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
 • situační plánek s návrhem dopravně inženýrského opatření
  • ve 3 vyhotoveních
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
  • dokládá právnická osoba
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu "Kde lze řešit".

Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10