Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace - povolení audiovizuální tvorby
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. povolení k audiovizuální tvorbě). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat

 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba

  •  

 •  
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10. Žadatelům se doporučuje nejprve žádost konzultovat s pověřeným pracovníkem telefonicky nebo e-mailem.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy - životní prostředí a doprava, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Eva Brodská, kancelář A512b
Tel.: 267 093 379
E-mail: evab@praha10.cz

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30

 •  
Doklady

Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro audiovizuální tvorbu
 • doklad totožnosti
 • situační plánek s určením místa, velikosti a termínu
 • návrh dopravního značení
 • souhlas vlastníka komunikace (tzn. nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy)
 • souhlas Policie ČR (lze vyřídit přes příslušný odbor nebo v sídle Policie ČR)
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování zmocněnou osobou

  •  

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro audiovizuální tvorbu
 • situační plánek s určením místa, velikosti a termínu
 • souhlas vlastníka komunikace (tzn. nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy)
 • souhlas Policie ČR (lze vyřídit přes příslušný odbor nebo v sídle Policie ČR)
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu "Kde lze řešit".

Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10