Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Sociální práce » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Sociální práce
Název životní situace Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění
Základní informace

Občanům, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni sami přebírat důchod a hospodařit s důchodem, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

Dle ustanovení § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Kdo je oprávněn jednat

O ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění mohou požádat nebo podnět k ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění mohou podat :

 • občané s trvalým pobytem na území České republiky

 

Způsob řešení

Podáním žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění nebo podáním podnětu k zahájení správního řízení u příslušného obecního úřadu. 

 

Kde lze řešit

Žádost nebo podnět se podává na odboru sociálním v místě trvalého bydliště osoby - oprávněného důchodce, kterému je navrhováno ustanovení zvláštního příjemce.

Pro občany MČ Praha 10:

Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální, odd. sociální práce
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Tel.: 267 093 226
E-mail: linda.zakorova@praha10.cz

Úřední hodiny: Po a St: 8.00 - 17.30

Doklady
 • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění 
 • podnět k zahájení správního řízení o určení zvláštního příjemce pro přijímání dávek důchodového pojištění 
 • potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že oprávněný důchodce není, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopen přebírat dávky důchodového pojištění.
 • Další doklady a formuláře, které mohou být vyžadovány:

  • Občanský průkaz žadatele  a oprávněného důchodce
  Poplatky a lhůty

  Poplatky:

  • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

  Lhůty:

  • řeší se do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
  Nejčastější otázky
  • Který lékař se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu oprávněného důchodce?

   O zdravotním stavu oprávněného důchodce vydává potvrzení jeho ošetřující lékař.

  • Musí být zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění osoba v příbuzenském vztahu s žadatelem?
   Nemusí. Musí to být osoba, která dávky důchodového pojištění využije ve prospěch oprávněného důchodce, a to k zajištění jeho potřeb, zaplacení nájmu apod.
  Podobné situace předchozí - následující
  Související situace