Životní situace

Úvod » Sociální péče » Sociální práce » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Sociální práce
Název životní situace Sociální poradenství
Základní informace

Sociálním poradenstvím jsou osobám poskytovány potřebné informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.

Kdo je oprávněn jednat

Kdokoli, kdo potřebuje sociální poradenství.

Způsob řešení

Řeší se individuálně dle situace a potřeby, zpravidla na oddělení sociální práce.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10

Odbor sociální, odd. sociální práce

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Tel.: 267 093 226

E-mail: lindaz@praha10.cz

Úřední hodiny: Po a St: 8.00 - 17.30

Doklady
  • Občanský průkaz

Případně další doklady, který souvisí s řešením daného problému (nájemní smlouva, rozsudek soudu apod.)

Poplatky a lhůty

Poplatky:

  • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

  • individuálně
Nejčastější otázky
  • K této životní situaci nejsou žádné otázky.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10