Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Dávky pěstounské péče
Základní informace

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy v případech, kdy se vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí o dítě starat.

Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.

Dávky pěstounské péče upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Dávkami pěstounské péče jsou:

a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte

b) odměna pěstoupna

c) příspěvek při převzetí dítěte

d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

e) příspěvek při pěstounské péči

 

Další informace jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí - odkaz zde

Kdo je oprávněn jednat
 • pěstoun, poručník
  • nebo osoba, která má zájem stát se pěstounem, bylo-li jí dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče
 • zletilé nezaopatřené dítě
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti Úřadu práce 

 

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Formuláře žádostí naleznete na iwebu MPSV - odkaz zde

Tištěné formuláře jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce.

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Byla mi odebrána dávka pěstounské péče, domnívám se, že neoprávněně, mohu podat odvolání?
  Samozřejmě ano, proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím úřadu, který o rozhodnutí nebo odejmutí dávky rozhodl.
 • Pokud potřebuji vědět specifické podrobnosti k dávkám pěstounské péče, kam se mohu obrátit?
  Veškeré informace k problematice dávek státní sociální podpory poskytují na zelené lince SSP: 800 189 810.
 • Lze nárok na dávky pěstounské péče nárokovat zpětně?
  Ano, nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.
 • Náleží příspěvek na pěstounskou péči na úhradu potřeb dítěti, které ke dni přiznání příspěvku dosáhlo zletilosti?
  Ano, pokud je dítě nezaopatřené a žije ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Příspěvek však náleží nejdéle do 26 let dítěte.
 • Jaké podmínky musí pěstoun splňovat pro přiznání dávek pěstounské péče?
  Základní podmínkou pro přiznání dávek pěstounské péče je podmínka trvalého pobytu na území ČR. U nezletilých dětí svěřených v ČR do náhradní rodinné péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nevyžaduje. Podmínka trvalého pobytu může být v odůvodněných případech prominuta krajským úřadem, resp. Magistrátem hl. m. Prahy.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace