Úvod » Doklady » Lovecký lístek » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady
Kategorie Lovecký lístek
Název životní situace Vydání loveckého lístku
Základní informace

Lovecký lístek je doklad potvrzující oprávnění k lovu zvěře.

Kdo je oprávněn jednat
 • občan ČR starší 16 let
  • případně pověřená osoba za občana staršího 16 let
  • cizinec
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti, včetně požadovaných náležitostí na úřad městské části podle místa trvalého bydliště.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, referát ochrany ovzduší a krajiny
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Irena Kalinovská
Tel.: 267 093 480
E-mail: irenak@praha10.cz
Kancelář B504

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Doklady
Občan starší 16 let:
 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o vydání loveckého lístku
  • elektronická forma podání není přípustná
 • občanský průkaz
 • pas - pokud se jedná o cizince
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
  • případně jiný doklad, který potvrzuje získání stanoveného vzdělání
  • cizinec předloží platný doklad opravňující k lovu, vystavený v cizině

Pověřená osoba za občana staršího 16 let:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o vydání loveckého lístku
  • elektronická forma podání není přípustná
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
  • případně jiný doklad, který potvrzuje získání stanoveného vzdělání
  • v případě cizince předloží platný doklad opravňující k lovu, vystavený v cizině
 • občanský průkaz pověřené osoby
 • kopie občanského průkazu žadatele
 • ověřená plná moc
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:
  • 1 den - 30 Kč
  • 5 dnů - 50 Kč
  • 30 dnů - 70 Kč
  • 6 měsíců - 100 Kč
  • 12 měsíců - 150 Kč
   • 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce - 75 Kč
  • doba neurčitá - 1 000 Kč
 • vydání dalšího loveckého lístku (duplikátu, prodloužení) - 100 Kč

Lhůty:

 • lovecký lístek je vydán na počkání
  • případně ve složitějších případech do 30 až 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Pokud ztratím lovecký lístek, nebo mi bude odcizen, musím to hlásit na policii?
  Doporučuje se ztrátu loveckého lístku nahlásit na místně příslušném oddělení Policie ČR, aby nedošlo ke zneužití.
 • Jsem studentem nebo absolventem odborné školy, kde je myslivost povinným předmětem. Mám při vydání loveckého lístku nějakou výhodu?
  Pro žáky těchto škol se vydává lovecký lístek na školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na této škole. Dále můžete jako doklad o složení zkoušky z myslivosti použít doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, kde byla myslivost povinným předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysokých školách.
 • Jaký druh loveckého lístku a na jak dlouho lze prodloužit?
  Prodloužit lze lovecký lístek, který byl původně vydán s platností na 1 rok a to na dobu neurčitou, ne kratší.
 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání loveckého lístku?
  Je třeba složit zkoušku z myslivosti, která se skládá z těchto tematických okruhů (Myslivecká osvěta, Myslivost a legislativa, Myslivecká zoologie, Péče o zvěř a její chov, Myslivecká kynologie a nemoci zvěře, Lovecké zbraně a střelivo, Lov zvěře). Zkoušky pořádajíOkresní myslivecké spolky Českomoravské myslivecké jednoty.
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně lovím zvěř?
  V tom případě se dopouštíte:
  • přestupku, kdy hrozí pokuta až do 5 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
  • případně trestného činu, kdy hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci
  • při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži jde o přestupek a hrozí pokuta 30 000 Kč
Podobné situace -
Související situace

První a další vydání rybářského lístku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10