Úvod » Rodina » Jména a příjmení » Detaily Životní situace
  
Okruh Rodina
Kategorie Jména a příjmení
Název životní situace Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství - oznámení
Základní informace

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 1 měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Kdo je oprávněn jednat
 • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela nebo
 • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí
Způsob řešení

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu.

 
Pokud občan toto lhůtu zmešká, může požádat o povolení změny příjmení za správní poplatek 100 Kč.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy 

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba (pouze žádosti podané ve 30 denní lhůtě):

Renáta Nováková
Tel: 267 093 648
E-mail: renatan@praha10.cz
Kancelář C114

 

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady
 • průkaz totožnosti
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní poplatky nejsou stanoveny
 • 100 Kč - po uplynutí uvedené jednoměsíční po právní moci rozhodnutí o rozvodu
Lhůty:
 • oznámení do 1 měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu
Nejčastější otázky
 • Pokud mám doklady, které je nutné předložit k žádosti o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, v cizím jazyce, je nutné je přeložit?
  Ano, jsou-li doklady v cizím jazyce, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
Podobné situace - následující
Související situace

Žádost o povolení změny jména a příjmení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10