Potřebuji řešit

Úvod » Poplatky, sankční platby » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky, sankční platby
Kategorie Poplatky, sankční platby
Název životní situace Místní poplatek ze psů
Základní informace

Poplatník, tj. držitel psa, je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku podle místa svého trvalého bydliště nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost poplatek platit.

 
Poplatek se platí za psa od 3. měsíce věku.
Kdo je oprávněn jednat

Držitel psa

 • fyzická osoba, případně pověřená osoba za žadatele
 • právnická osoba
Způsob řešení
Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části podle místa trvalého bydliště držitele psa. Cizinci s pobytem delším než 90 dnů. 
 
Povinnost platit za psa vzniká od 3. měsíce věku.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický, odd. místních příjmů
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
 
Pověřená osoba:

Úřední hodiny

Doklady Formulář
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

 

Držitel psa (fyzická osoba):

 • vyplněný a žadatelem podepsaný formulář „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů“ 
 • občanský průkaz
 • v případě nároku na sníženou sazbu doklad prokazující tuto skutečnost
  • poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu
   • doklad o přiznání důchodu
  • držitel psa převzatého z útulku
   • doklad o převzetí psa z útulku
  • držitelé, kteří chovají psa v rodinném domě
   • čestné prohlášení
  • držitel psa, který je přihlášen do evidence chovatelů psů na území hl. m. Prahy
   • Registrační karta chovatele psa

Pověřená osoba za držitele psa:

 • vyplněný a žadatelem podepsaný formulář „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů“ 
 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • kopie občanského průkazu držitele psa
 • občanský průkaz pověřené osoby
 • neověřená plná moc

Držitel psa (právnická osoba):

 • vyplněný a žadatelem podepsaný formulář „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů“ 
 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku
Poplatky a lhůty
Poplatky:
Výše místního poplatku
 • základní sazba:
  • jeden pes - 1 500 Kč
  • každý další - 2 250 Kč
 • snížené sazby:
  • osoba starší 65 let, nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu
   • jeden pes - 200 Kč
   • každý další - 300 Kč
  • držitel psa v rodinném domě Praha
   • jeden pes - 600 Kč
   • druhý a každý další - 900 Kč
  • držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
   • jeden pes - 600 Kč
   • každý další - 900 Kč
  • držitel psa převzatého z útulku na území hl. m. Prahy
   • je osvobozen od placení místního poplatku za psa po dobu 2 let od převzetí psa ze zařízení
 • výše poplatku je stanovena vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy

 

Lhůty:

Splatnost poplatku:

 • nečiní-li vyměřená částka více jak 600 Kč – nejpozději do 31. března každého roku
 • činí-li vyměřená částka více jak 600 Kč – ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku

 

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů od pořízení psa

 

Nejčastější otázky
 • Mám psa označeného tetováním, mám také nárok na úlevu z místního poplatku?

  Bohužel nemáte, sleva za psy opatřené mikročipem byla od 1. 1. 2022 zrušena.

 • Zemřel mi pes, za kterého jsem řádně platil místní poplatek, je možné zažádat si o navrácení zbývající částky?

  Ano, správce poplatku na základě ohlášení této skutečnosti ukončí poplatkovou povinnost a případný přeplatek, činí-li více než 200 Kč na žádost vrátí poplatníkovi.

 • Pořídili jsme si psa v červnu, jak a v jaké výši máme platit poplatek?

  Vznikne-li poplatková povinnost během roku, tj. pes dovrší 3 měsíce věku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.

 • Kam psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa?
  Poplatek je placen vždy na úřadu příslušném podle místa trvalého bydliště majitele psa, bez ohledu na to, že je pes fyzicky chován na jiném místě.
 • K místnímu poplatku se jako držitelka psa ohlašuji každý rok?
  Ne, ohlášení je nutné pouze jednou, v následujících letech Vám správce poplatku (tj. úřad příslušné MČ) zašle poštovní poukázku s vyměřenou výší poplatku.
 • Jsou nějaké osoby osvobozeny od místního poplatku ze psů?

  Ano, jsou to např. osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, osoby provádějící výcvik doprovodných psů těchto osob, dále osoby provozující útulek zřízený obcí, držitelé služebních psů Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy atd. Tyto osoby jsou ale též povinné splnit ohlašovací povinnost na příslušném úřadu, i když je jim poplatek prominut.

 • Feně, kterou mám doma, se narodila štěňata. Musím je hned hlásit na úřadu a platit za ně poplatek?
  Ne, povinnost přihlášení k místnímu poplatku vzniká až u psa staršího 3 měsíců.
Podobné situace - následující
Související situace

Označování psů a evidence chovatelů psů