Životní situace

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Doplatek na bydlení
Základní informace
Doplatek na bydlení je dávkou ze systému pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 
Poskytované dávky v rámci hmotné nouze:
 • příspěvek na živobytí - více informací zde
 • doplatek na bydlení - více informací zde
 • mimořádná okamžitá pomoc - více informací zde

Další informace najdete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - odkaz zde

 
Kdo je oprávněn jednat

žadatel o dávku

Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

Poznámka - životní situace uvádí základní informace k tématu. Podrobnější informace Vám poskytnou na základě posouzení Vaší konkrétní situace pracovníci Úřadu práce České republiky, kteří předmětnou agendu vyřizují - kontakty jsou uvedeny dále.  

 

Kde lze řešit
Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10
 

Vršovická  1429/68
101 38 Praha 10

 
Tel.: 950 178 178
E-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz
odkaz na web zde
 
Úřední hodiny:

Po a St: 8-12, 13-17 hodin 

 

Doklady

Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi se podává na tiskopise předepsaném MPSV. 

Formuláře naleznete na integrovaném portálu MPSV

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Další potřebné doklady a formuláře se liší dle posuzovaného případu, žadateli se doporučuje vše nejprve zkonzultovat s pracovištěm Úřadu práce.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
  • náklady spojené s řízením žádosti o dávky hmotné nouze nese stát
  • orgány pomoci v hmotné nouzi nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů ode dne podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Jaké osoby nelze považovat za osoby v hmotné nouzi?
 • V jakých případech lze o dávky hmotné nouze žádat?
 • Mohu si jako žadatel o dávku hmotné nouze určit způsob vyplácení?
 • Nepobírám příspěvek na bydlení, mám nárok na doplatek na bydlení?
 • Jak se stanovuje výše doplatku na bydlení?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10