Životní situace

Úvod » Sociální péče » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Sociální péče
Název životní situace Pečovatelská služba
Základní informace

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby tak, aby mohli žít plnohodnotně ve svém přirozeném prostředí. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb úkony – např. pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stavy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a další. 

Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba
    • případně pověřená osoba za žadatele
  • zákonný zástupce
    • u osob s omezenou svéprávností
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti u vybraného poskytovatele sociálních služeb, resp. pečovatelské služby.

Kde lze řešit

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. (CSOP), Sámova 7, 101 00, Praha 10
webové stránky organizace - pečovatelská služba - více pod odkazem: 

https://www.csop10.cz/nase-sluzby/terenni-sluzby/pecovatelska-sluzba.aspx

 

Pečovatelská služba CSOP  - kontakty pod dále uvedeným odkazem:

https://www.csop10.cz/nase-sluzby/terenni-sluzby/pecovatelska-sluzba/kontakty.aspx

Doklady

Fyzická osoba (žadatel):

  • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o poskytování pečovatelské služby
  • doklad totožnosti
  • případně další dokumenty, které mohou být vyžadovány

Pověřená osoba za žadatele:

možnost podání žádosti v zastoupení a potřebné doklady je vhodné nejprve konzultovat s poskytovatelem služby

Poplatky a lhůty

informovat se u vybraného poskytovatele služby

Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10