Příběhy našich sousedů

Již sedmý ročník projektu „Příběhy našich sousedů“, který je určen pro žáky 2. stupně základních škol, realizuje městská část Praha 10 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Post Bellum od podzimu loňského roku. Projekt „Příběhy našich sousedů“ vznikl na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výuce dějin 20. století. Smyslem projektu je podpořit změny ve výuce vytvořením multimediálního výukového materiálu reflektujícího historii 20. století v evropských souvislostech, který využívá metody slovního podání historie (vzpomínek pamětníků).

Projekt realizuje POST BELLUM a Nadační fond Karla Hartiga. Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků na klíčové momenty 20. století. Svědectví válečných veteránů, přeživších holokaustu, politických vězňů, disidentů, ale také příslušníků tajné policie, nebo členů komunistické strany, jsou ukládány do sbírky Paměť národa www.pametnaroda.cz, která je s více než 3 000 nahrávek jednou z největších veřejně přístupných pamětnických sbírek v Evropě.

Cílem projektu je přispět k výuce moderních dějin zajímavou formou a zároveň napomoci ke zmapování historie naší městské části s využitím technik a znalostí z předmětu mediální výchova. Projekt „Příběhy našich sousedů“ je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů. Vše je zaznamenáváno pomocí audio techniky a následně prezentováno na portálu Paměť národa a webových stránkách „www.pribehynasichsousedu.cz“. Účelem je, aby žáci poznali nejen pamětníky a osobnosti naší městské části, ale získali i řadu zajímavých a možná i unikátních informací o historii Prahy 10.

Po ukončení projektu jsou žákovské reportážní výstupy uveřejněny na portálu Paměť národa - www.pametnaroda.cz, zmíněných webových stránkách a představeny formou exteriérové výstavy osazené v okolí ÚMČ Praha 10.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Praze 10 koná již posedmé, se zapojilo celkem devět žákovských týmů ze šesti základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Eden, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Brigádníků, ZŠ Hostýnská, ZŠ Jakutská a ZŠ Švehlova. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí na slavnostní prezentaci v květnu 2020.