Ztráta rodného listu

O vydání nového rodného listu žádá ten, jehož se zápis týká, případně jeho rodinní příslušníci, v místě svého narození. Žadatel prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10