Poplatky

Správní poplatky:
zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění

 

Poplatek Cena v Kč Poznámka
Udělení státního občanství České republiky:   správní poplatky vyměřuje Ministerstvo vnitra ČR
Duplikát úmrtního listu, rodného a oddacího listu: 100,-  
Za nahlédnutí do matriky: 20,-  
Přijetí prohlášení o státním občanství ČR: 500,-  
Vydání osvědčení o státním občanství České republiky: 100,-  
Povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení: 100,-  
Povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech: 1000,-  
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem: 500,-  
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky: 3000,-  
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 2000,-  
Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1000,-  

 

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10