Petice

Petice, kterou si přeje občan vyřídit, musí být podána v písemné formě a musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. ÚMČ Praha 10 je povinen podání přijmout. Pokud petice nesplňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, postupuje se dále v šetření, jako by šlo o stížnost.

Nepatří-li věc do působnosti městské části Praha 10, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom podatele. Jinak je ÚMČ Praha 10 povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. Ve své odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Další náležitosti se řídí zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Informace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10