Kontaktní centrum bydlení

Městská část Praha 10 dne 4. 6. 2019 otevřela Kontaktní centrum bydlení, které je určeno pro obyvatele městské části a jehož prostřednictvím bude poskytováno základní poradenství v oblasti dostupného a sociálního bydlení na Praze 10.

Kontaktní centrum bydlení poskytuje také základní poradenství a zprostředkovává poradenství ve složitějších případech. Občanům tak nabízí například kontakt na právníka nebo občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční poradenství, prevenci zadlužení a mnoho dalšího. Otevřeno je každou středu od 13.00 do 17.00 hodin na adrese Vršovická 68, Praha 10. Vstup je přímo z pochozí terasy úřadu přes informační centrum.

Telefonní kontakt : 267 093 225

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473.