Oddělení právní

Oddělení právní plní zejména tyto úkoly:

  • poskytování poradenské a konzultační činnosti pro rozhodování RMČ Praha 10;
  • příprava právních analýz, rešerší a stanovisek pro rozhodování RMČ Praha 10;
  • příprava a kontrola dokumentů schvalovaných RMČ Praha 10;
  • poskytování právních konzultací komisím RMČ Praha 10 a odborům ÚMČ v oblasti samostatné působnosti;
  • poskytování právní podpory útvarům ÚMČ při přípravě materiálů předkládaných RMČ Praha 10, ZMČ Praha 10 a komisím RMČ Praha 10 a výborům ZMČ Praha 10. 

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Vincúrová Tereza A/518 267 093 214267 093 214 vedoucí oddělení právního

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
MacGregor Pelikánová Radka A/520A 267 093 135267 093 135 právník/právnička
Popelová Ilona B/426 267 093 134267 093 134 právník/právnička
Vincúrová Tereza A/518 267 093 214267 093 214 vedoucí oddělení právního