Oddělení právní

Oddělení právní plní zejména tyto úkoly:

  • poskytování poradenské a konzultační činnosti pro rozhodování RMČ Praha 10;
  • příprava právních analýz, rešerší a stanovisek pro rozhodování RMČ Praha 10;
  • příprava a kontrola dokumentů schvalovaných RMČ Praha 10;
  • poskytování právních konzultací komisím RMČ Praha 10 a odborům ÚMČ v oblasti samostatné působnosti;
  • poskytování právní podpory útvarům ÚMČ při přípravě materiálů předkládaných RMČ Praha 10, ZMČ Praha 10 a komisím RMČ Praha 10 a výborům ZMČ Praha 10. 

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adam Jareš A/405 267 093 457267 093 457 vedoucí oddělení právního

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Radka MacGregor Pelikánová A/520A 267 093 134267 093 134 právník/právnička
Adam Jareš A/405 267 093 457267 093 457 vedoucí oddělení právního

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10