Oddělení právní

Oddělení právní plní zejména tyto úkoly:

  • poskytování poradenské a konzultační činnosti pro rozhodování RMČ Praha 10;
  • příprava právních analýz, rešerší a stanovisek pro rozhodování RMČ Praha 10;
  • příprava a kontrola dokumentů schvalovaných RMČ Praha 10;
  • poskytování právních konzultací komisím RMČ Praha 10 a odborům ÚMČ v oblasti samostatné působnosti;
  • poskytování právní podpory útvarům ÚMČ při přípravě materiálů předkládaných RMČ Praha 10, ZMČ Praha 10 a komisím RMČ Praha 10 a výborům ZMČ Praha 10. 

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Radka MacGregor Pelikánová A/520A 267 093 134267 093 134 právník/právnička
Martina Tréglová A/520A 267 093 135267 093 135 právník/právnička
Adam Jareš A/405 267 093 457267 093 457 vedoucí oddělení právního

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Radka MacGregor Pelikánová A/520A 267 093 134267 093 134 právník/právnička
Martina Tréglová A/520A 267 093 135267 093 135 právník/právnička
Adam Jareš A/405 267 093 457267 093 457 vedoucí oddělení právního

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10