Harmonogram zavedení ZPS na MČ Praha 10

Termíny spuštění jednotlivých etap pro podoblasti 10.1 (Vršovice + Vinohrady): 24. srpna, 10.2 (Strašnice): 5. října a 10.3 (Malešice): 2. listopadu

Prodej parkovacích karet – bude upřesněno v nejbližších týdnech s ohledem na aktuální situaci

 

Harmonogram projednání Zón placeného stání (ZPS) s občany a v orgánech MČ Praha 10

Projednání ZPS II. etapy, podoblasti 10.4 Záběhlice je plánováno v období po celkovém schválení I. etapy ZPS

12.5.2020 bude projednávat Rada MČ Praha 10 celý projekt pro ZPS I. etapa, podoblasti 10.1, 10.2 a 10.3 se zapracovanými připomínkami

* 4.5.2020 vzal na vědomí informaci o stavu projektu ZPS Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu Zastupitelstva MČ Praha 10

30.4.2020 a 7.5.2020 projednala připomínky veřejnosti Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10

* 28.-29.4.2020 bylo po dobu 24 hodin připomínkován finalizovaný projekt ZPS po připomínkách: pozvánka (celkem 323 připomínek)

4.3.2020 bylo zavedení ZPS na MČ Praha 10 (I. etapa) souhlasně projednáno Komisí Rady hl. m. Prahy pro parkování

3.3.2020 schválila RMČ Praha 10 základní parametry ZPS (cenová pásma a časové určení zón)

16.3.2020 bylo plánováno veřejné představení projektu ZPS (s ohledem na epidemii covid-19 bylo zrušeno)

* 16.2.-20.3.2020 byl prostor pro 5 týdnů zasílání připomínek veřejnosti prostřednictvím emailu parkovani@praha10.cz (celkem 186 připomínek)

21.2.2020 projednala projekt ZPS před zveřejněním Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10

11.12.2020 projednala připomínky zastupitelů k projektu ZPS Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10

* 2.12.2019 projednal aktuální stav přípravy ZPS Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu Zastupitelstva MČ Praha 10

Podzim 2019 – připomínky k projektu ZPS měli v prvním kole úředníci ÚMČ Praha 10 a Silničního správního úřadu Prahy 10 (celkem cca 70 připomínek), průběžně byli informováni zastupitelé

* 24.6.2019 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 návrh na rozšíření zóny placeného stání na území městské části Praha 10 a podání žádosti městské části Praha 10 hlavnímu městu Praze o zpracování projektu organizace dopravy v klidu pro celé území městské části Praha 10 ve dvou etapách

* 13.6.2019 byl představen průběh a časový harmonogram zavádění ZPS na MČ Praha 10 při veřejném projednání v KD Barikádníků: prezentace

11.6.2019 souhlasila RMČ Praha 10 s návrhem na rozšíření zóny placeného stání na území městské části Praha 10 a podáním žádosti městské části Praha 10 hlavnímu městu Praze o zpracování projektu organizace dopravy v klidu pro celé území městské části Praha 10 ve dvou etapách

* 13.5.2019 doporučil zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu Zastupitesltva MČ Praha 10

24.4.2019 doporučila zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10

* Jaro 2019 – na sérii veřejných jednáních ve všech čtvrtích MČ Praha 10 byla veřejnost informována o záměru vedení MČ Praha 10 zavést ZPS

Zima 2018/2019 – byl zastupitelům představen aktualizovaný projekt (původní z r. 2012) vyhodnocení dopravy v klidu z roku 2018, který doporučil zavedení ZPS

Pozn.: jednání Zastupitelstva a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu jsou veřejná. Veřejného projednání a informačních setkání k parkování, která byla otevřena široké veřejnosti, se celkem zúčastnilo několik set občanů MČ Praha 10.

 

* označeny situace, kdy měla přímou možnost vyjádření k projektu ZPS veřejnost

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10