Obecné informace o zónách placeného stání

 

Projekt bude spuštěn 24. srpna 2020. 


Jak šel čas

Zavedení zón placeného stání, obecně známých jako „modré (parkovací) zóny“, je vyústěním delšího procesu. Mezi lety 2010–2017 se o parkovacích zónách v Praze 10 sice diskutovalo, ale radnice je nezavedla. Předchozí vedení radnice nechalo v roce 2018 aktualizovat starší dopravní analýzu z roku 2012. Výsledky této odborné studie jsou známy od jara 2019. Dopravní odborníci zpřesnili svá zjištění a dospěli k tomu, že v mnoha lokalitách naší městské části jsou parkovací kapacity využívány na více než 100 % jak během dne, tak v noci. Tento kritický stav plyne především z postupného zavádění zón placeného stání v okolních městských částech. Auta se na Desítku přelévají právě z nich, ale také k nám v nemalém množství dojíždějí automobily ze Středočeského kraje a dalších částí republiky.
 

„Parkování je dlouhodobým problémem a jednou z největších výzev, které naši městskou část trápí. Výsledky této analýzy nám posloužily jako jeden z podkladů při hledání možností, jak budoucí systém dopravy v klidu na našem území pojmout,“ uvedla starostka Renata Chmelová.
 

Rada městské části zvolená po volbách v roce 2018 na tento kritický stav okamžitě zareagovala. Výsledkem byl návrh na připojení Prahy 10 do městského systému parkovacích zón. Tento krok byl pečlivě probírán ve všech orgánech, které k tomu měly co říct. Doporučující stanovisko radě dala po opakovaném projednání v jarních měsících Komise pro dopravu a parkování RMČ Praha 10 a také na svém veřejném jednání Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10. Do takto citlivé záležitosti radnice od počátku zapojila občany. S výsledky dopravní analýzy a rámcovým návrhem řešení bylo možné se seznámit během obšírné diskuse v rámci setkání k přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části.

Faktor hlavní město Praha

Řešení parkování v naší metropoli není triviální věc, navíc řadu klíčových pravomocí drží v ruce hlavní město Praha. Hlavní město by mohlo problém parkování řešit zavedením jedné celopražské zóny. Tomu ale nic nenasvědčuje, proto se věc řeší dílčím způsobem – postupným rozšiřováním po městských částech.

S rolí hlavního města však souvisí postupná doba zavádění. První etapa projektu odstartuje už letos (24. srpna) a bude zahrnovat území Vinohrad a Vršovic, Strašnic (od 5. října) a Malešic (od 2. listopadu), tedy lokalitu severně od železniční tratě Praha hl. n. – Praha-Hostivař. Území „pod tratí“ – Bohdalec, Záběhlice a Zahradní Město – přijde na řadu ve druhé fázi v roce 2021. Postupné zavádění zón po etapách odpovídá tomu, že Praha 10 leží na obrovském území. Ani kapacitní možnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy nejsou připravené na jednorázové zprovoznění systému.

Na co všechno pamatujeme

Radnice aktivně hájí nárok obyvatel s trvalým pobytem v městské části Praha 10 na lepší dostupnost parkování. Po zavedení zón placeného stání by mělo dojít k mírnému poklesu aut v ulicích – ve prospěch legálních parkovacích míst pro rezidenty. Radnice si při přípravě systému uvědomuje potřeby nejen obyvatel Prahy 10, ale i návštěvníků, dále těch, kdo tu pracují či podnikají, a občanů, kteří zde žijí, ale trvalé bydliště mají jinde. Proto připravujeme studii pro výstavbu parkovacích domů. Plnou podporu radnice má navyšování kapacit odstavných ploch P+R. Vedle automobilové dopravy se těší podpoře vedení Prahy 10 i další rozvoj MHD, včetně nových železničních spojení. Na podpoře všech těchto opatření se hledá široká shoda mezi koalicí a opozicí. Jde o opatření, která by měla občanům Prahy 10 nakonec přinést méně starostí při hledání parkovacího místa.

Dokumenty ke stažení

Projekt ZPS:

Archiv:

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10