Životní situace

Úvod » Školství » Školská zařízení, povinná školní docházka » Detaily Životní situace
  
Okruh Školství
Kategorie Školská zařízení, povinná školní docházka
Název životní situace Dodatečný odklad povinné školní docházky
Základní informace

O dodatečný odklad povinné školní docházky je možné zažádat v případě, že se u dítěte projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce.

Proces, ve kterém rozhodne ředitel školy, zahájí ředitel školy. 

Dodatečný odklad je možný pouze v průběhu prvního pololetí 1. ročníku. 

Případný návrh na dodatečný odklad je vždy vhodné konzultovat s třídním učitelem dítěte, případně ředitelem školy, který může zákonným zástupcům dítěte sám předložit návrh na dodatečný odklad.

Doporučuje se také návštěva u výchovného  poradce školy.

 

Kdo je oprávněn jednat

 • zákonný zástupce dítěte
  • tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí)


  •  
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti o dodatečný odklad řediteli základní školy, ve které dítě plní povinnou školní docházku.

Žádost lze podat nejpozději do konce prvního pololetí 1. ročníku.

Kde lze řešit

 • základní škola, ve které dítě plní povinnou školní docházce


 •  
Doklady

Zákonný zástupce dítěte:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky
  • formulář se může lišit dle ZŠ, případně může školskému zařízení stačit žádost psaná volnou formou, je vhodné se předem informovat přímo v příslušné škole
 • Podmínkou povolení dodatečného odkladu nejsou doporučující posouzení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
 • žádost lze podat nejpozději do konce prvního pololetí 1. ročníku
Nejčastější otázky
 • Může návrh na dodatečný odklad podat pouze ředitel školy bez vědomí rodičů dítěte?
 • Lze žádat o odklad povinné školní docházky u jednoho dítěte opakovaně, tzn., že by dítě nastoupilo do 1. ročníku ZŠ např. o dva roky později?
 • Jak se postupuje v případě, že dítě nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale v průběhu školního roku se projeví, že k tomu ještě není z nějakého důvodu způsobilé?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10