Životní situace

Úvod » Školství » Školská zařízení, povinná školní docházka » Detaily Životní situace
  
Okruh Školství
Kategorie Školská zařízení, povinná školní docházka
Název životní situace Zápis dítěte k povinné školní docházce
Základní informace

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (spádová škola). Zákonný zástupce může pro dítě zvolit jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 

Kdo je oprávněn jednat

Zákonný zástupce dítěte (tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě soudního rozhodnutí)

Způsob řešení

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kde lze řešit

Základní škola, ve které má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Doklady
 • Zákonný zástupce
 • vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný Dotazník pro rodiče žáka 1. třídy, který zákonný zástupce obdrží při zápisu.
 • rodný list dítěte
 • případně další doklady, které si může škola vyžádat
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • lhůty nejsou stanoveny
 • zápisy probíhají v období od druhé poloviny ledna do poloviny února
  • na přesný termín je nutné se informovat přímo u příslušné
Nejčastější otázky
 • Jakým sankcím se vystavuje zákonný zástupce, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce?
 • Může rodič nahradit povinnou školní docházku vzděláváním dítěte doma?
 • Může být k plnění školní docházky přijato dítě, které ještě nedosáhlo věku 6 let?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10