Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Provozování silniční dopravy » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Provozování silniční dopravy
Název životní situace Získání eurolicence v silniční dopravě
Základní informace

Eurolicence je doklad, který nahrazuje zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních tranzitních či třetizemních přeprav na území členských států EU.

Eurolicence je vydávána na dobu 5 let.

Dopravce musí vlastnit eurolicenci od 1.5.2004.

Kdo je oprávněn jednat
  • Dopravce
Způsob řešení

O vydání eurolicence se žádá jednou za 5 let.

Dopravce vyplní žádost, do které postačí vložení kopie tabulky, která je přílohou Potvrzení o finanční způsobilosti (seznam vozidel) a označí ta vozidla, pro která žádá vystavení opisů eurolicence.

Svým podpisem potvrdí správnost seznamu a připíše kontrolní součet (počet) vozidel - žádaných opisů. K žádosti přiloží platnou aktuální koncesní listinu.

Žádost je po obdržení vyřízena a dopravci je zasláno písemné vyrozumění se složenkou.

Kde lze řešit

Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravy, odd. silničního správního úřadu

Jungmannova 29/35 (1. patro, č. dv. 172)
110 01  Praha 1

Pověřená osoba: Marcela Bednářová, Iveta Broncová
Tel./E-mail: 236 004 391, 236 004 309, Marcela.Bednarova@praha.euIveta.Broncova@praha.eu 

Úřední hodiny:

  • Po: 12.00 - 17.00, St: 8.00 - 18.00
    • v ostatní dny pouze po předchozí domluvě 
Doklady Dopravce:

Poplatky a lhůty

Poplatky:

  • prvopis licence - 200 Kč
  • každý další vydaný duplikát (dle počtu vozidel) - 50 Kč

Lhůty:

  • posouzení žádosti a vyhotovení licence - do 15 dnů od doručení žádosti
  • zaslání licencí a opisů do rukou žadatele - do 5 dnů od uhrazení poplatků
Nejčastější otázky
Podobné situace -
Související situace