Životní situace

Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele
Základní informace

Osobě, která projeví zájem, vydá jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, případně potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis je nebo není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby.

Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
    • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Na základě písemné žádosti na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností osobně nebo v zastoupení,elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datových schránek, po zaplacení správního poplatku, vydá místně příslušný úřad výpis z evidence zemědělského podnikatele .

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
Pověřená osoba: oddělení evidence podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

Poplatky a lhůty

Správní poplatky:

  • 15,- Kč za každou i započatou stránku výpisu z evidence zemědělského podnikatele

Lhůty:

  • bezodkladně (zpravidla na počkání)
  • do 30 dnů při zaslání poštou po uhrazení poplatku
Nejčastější otázky
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10