Životní situace

Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o přerušení provozování zemědělské výroby
Základní informace

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení  nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.

Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
    • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti na na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností osobně nebo v zastoupení, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datových schránek.  Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
Pověřená osoba: oddělení evidence podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

Poplatky a lhůty

Správnín poplatky:

  • bez poplatku

Lhůty:

  • řeší se do 30 dnů od doručení žádosti
Nejčastější otázky
  • K jakému datu mohu přerušit podnikání v zemědělství?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10