Životní situace

Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
Základní informace

Podnikatel může požádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo přes  datové schránky. O vyřazení provede obecní úřad zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
    • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností osobně, v zastoupení, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem),  přes datové schránky. Obecní úřad o vyřazení zemědělského podnikatele rozhoduje ve správním řízení.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů
Vršovická 1429/68, 101 38  Praha 10
Pověřená osoba: oddělení evidence podnikatelů 
Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

Poplatky a lhůty

Správní poplatky: nejsou stanoveny

Lhůty: řeší se do 30 dnů od doručení žádosti

Nejčastější otázky
  • Jakým dnem je osvědčení zrušeno?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10