Životní situace

Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Základní informace

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Žadatel může požádat o zapsání do evidence zemědělského podnikatele na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datových schránek.

Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
    • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti na jakémkoliv obecní úřadě obce s rozšířenou působností osobněv zastoupení, poštouelektronicky  (se zaručeným elektronickým podpisem), nebo prostřednictvím datových schránek.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
Pověřená osobaoddělení evidence podnikatelů 

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

Poplatky a lhůty

Správní poplatky:

  • 1000,- Kč žádost o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele

Lhůty:

  • splňuje-li žadatel podmínky zapíše úřad žadatele do 30 dnů do evidence zemědělského podnikatele a vydá Osvědčení o zápisu do
Nejčastější otázky
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10