Životní situace

Úvod » Sociální péče » Pobytová zařízení » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Pobytová zařízení
Název životní situace Žádost o přijetí do domova pro seniory
Základní informace
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je nutné, aby žadatel kontaktoval přímo vybrané zařízení sociální péče (tj. domov pro seniory). Úřad MČ Praha 10 může poskytnout odborné poradenství, konzultace, či zprostředkovat kontakty na poskytovatele sociálních služeb.
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně pověřená osoba za žadatele
 • zákonný zástupce
  • u osob s omezenou svéprávností
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti u vybraného zařízení.

Kde lze řešit
Domovy pro seniory na území MČ Praha 10:

 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. (CSOP), Sámova 7, 101 00, Praha 10
webové stránky organizace - odkaz zde 

Uvedená příspěvková organizace provozuje:

 • Domov pro seniory U Vršovického nádraží 1547/5, 101 00 Praha 10
 • Domov pro seniory Zvonková 6, 106 00 Praha 10
 • Domov pro seniory Vršovický zámeček, Moskevská 21, 101 00 Praha 10

 

​Podrobnější informace k pobytovým službám na webu CSOP pod odkazem zde

CSOP poskytuje rozsáhlé konzultační služby, je tedy vhodné obrátit se na toto pracoviště pro bližší informace či poradenství.

 

Další Domovy pro seniory na území MČ Praha 10:

Doklady

Fyzická osoba (žadatel):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o přijetí do domova pro seniory
 • doklad totožnosti
 • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
 • průkazka zdravotní pojišťovny
 • případně další dokumenty, které mohou být vyžadovány, například důchodový výměr vydaný Českou správou sociálního zabezpečení a jiné

 

Pověřená osoba za žadatele:

 • možnost podání žádosti v zastoupení a potřebné doklady je vhodné nejprve konzultovat s poskytovatelem služby
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky za podání žádosti o přijetí do domova pro seniory nejsou vybírány

Lhůty:

 • podané žádosti budou zařazeny do evidence poskytovatele sociální služby
Nejčastější otázky
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10