Životní situace

Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Živnostenské oprávnění - zrušení na vlastní žádost
Základní informace

Živnostenské oprávnění zaniká rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo je oprávněn jednat
  • Podnikatel (fyzická, právnická osoba)

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

 

Způsob řešení

Podáním žádosti o zrušení živnostenského oprávnění u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Efektivní nástroj pro Elektronické podání (www.rzp.cz).

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů
Vršovická  1429/68, 10138 Praha
Pověřená osobaoddělení registrace podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Podnikatel předloží:

  • vyplněný a podepsaný tiskopis

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

 
Poplatky a lhůty

Poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty:

Živnostenský úřad vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené správním řádem.

Nejčastější otázky
  • Zrušil jsem živnost, mám nějakou povinnost vůči Živnostenskému úřadu?
  • Nejsem si jistý, jestli chci úplně zrušit živnost, je možné ji pouze přerušit?
  • Musím o zrušení živnosti žádat pouze v místě trvalého bydliště?
  • Je nutné ukončení živnosti nahlásit na finančním úřadě?
  • Jakým dnem je zrušeno živnostenské oprávnění?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10