Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace - restaurační předzahrádky
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umisťování prodejních a jiných prodejních zařízení). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti u příslušného silničního úřadu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy životní prostředí a doprava – referát komunikací

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba:  Anna Jordánová, kancelář A507a
Tel.: 267 093 512
E-mail: anna.jordanova@praha10.cz

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30

 •  
Doklady

Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Návody a formuláře/Soubory ke stažení, formuláře
  • popř. žádost psaná volnou formou obsahující:
   • jméno (název) žadatele
   • kontaktní a adresné informace
   • specifikace záboru
   • místo záboru
   • termín záboru
   • plocha záboru
   • účel záboru
 • doklad totožnosti
 • 3x situační plánek
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
  • TSK hl. m. Prahy - Řásnovka 8, Praha 1
 • vyjádření Policie ČR 
  • v případě, kdy dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • vyřizuje referent až po podání žádosti

 

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Návody a formuláře/Soubory ke stažení, formuláře
  • popř. žádost psaná volnou formou obsahující:
   • jméno (název) žadatele
   • kontaktní a adresné informace
   • specifikace záboru
   • místo záboru
   • termín záboru
   • plocha záboru
   • účel záboru
 • doklad totožnosti
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • 3x situační plánek
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
  • TSK hl. m. Prahy - Řásnovka 8, Praha 1
 • vyjádření Policie ČR 
  • v případě, kdy dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • vyřizuje referent až po podání žádosti
 • neověřená plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
 • žádost je nutné doručit nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného záboru
Nejčastější otázky
 • K žádosti (o zvláštní užívání komunikace) musím doložit vyjádření od Technické správy komunikací (TSK). Na jaké oddělení, či pracoviště se mám obrátit?

  U TSK je nutné projednání na odd. koordinace, zda v požadovaném místě není plánována jiná akce, dále pak na odd. obchodním, kde žadatel obdrží Nájemní smlouvu s vyznačením záboru.

 • Je nutné k žádosti o zvláštní užívání komunikace dokládat plánek se zakreslením?
  Ano, situační plánek slouží k upřesnění umístění povoleného záboru na místní komunikaci.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10