Životní situace

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Žádosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Žádosti
Název životní situace Žádost o funkci přísedícího u Obvodního soudu v Praze 10
Základní informace
Potřebný počet soudců přísedících stanoví Obvodní soud v Praze 10.
Volbu přísedících Obvodního soudu v Praze 10 provádí Zastupitelstvo MČ Praha 10.
 
Přísedící Obvodního soudu v Praze 10 je veřejná funkce. Funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení.
Kdo je oprávněn jednat
Fyzická osoba starší 30 let, která zároveň splňuje tyto podmínky:
 • státní občanství ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zkušenosti a morální vlastnosti
 • negativní lustrační osvědčení
  • nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971
 • prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona
  • nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971
 • trvalý pobyt nebo místo zaměstnání v obvodu zastupitelstva, jímž je kandidát volen a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen
  • tj. obvod městské části Praha 10
 • nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná
  • např. člen Parlamentu ČR apod.
Způsob řešení

Dotazem na příslušném pracovišti (osobně, telefonicky, e-mailem).

Kde lze řešit

ÚMČ Praha 10
Odbor občanskosprávní
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Dana Hanzlíková
Tel: 267 093 440
E-mail dana.hanzlikova@praha10.cz
Kancelář C521

 

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.
Doklady

Doklady a formuláře nejsou stanoveny.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • o vyhovění žádosti (udělení funkce) se rozhoduje dle aktuálního požadavku Obvodního soudu v Praze 10
Nejčastější otázky
 • Může být přísedící obvodního soudu odvolán ze své funkce?
 • Kdo volí přísedící obvodního soudu?
 • Kam se mám obrátit, pokud bych se chtěl stát přísedícím u městského soudu?
 • Dostává přísedící u Obvodního soudu v Praze 10 odměnu?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10