Životní situace

Úvod » Podnikání » Výpis z rejstříků » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Výpis z rejstříků
Název životní situace Výpis ze živnostenského rejstříku
Základní informace

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu, zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
  • případně pověřená osoba
Způsob řešení
Každý občan má nárok nahlížet do veřejné části živnostenského rejstříku nebo z ní může obdržet výpis po zaplacení správního poplatku, v kterém nalezne jméno a příjmení nebo obchodní název firmy, IČ nebo popřípadě doplňující informace.

Pokud má občan soudní rozhodnutí nebo může prokázat ztrátu své osobě (např. nezaplacenou fakturou) může požádat o nahlédnutí nebo výpis i do neveřejné části živnostenského rejstříku.

O výpis je možné požádat na jakémkoli živnostenském úřadě ČR osobně či v zastoupenípoštouelektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datových schránek, případně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů

Vršovická  1429/68, 10138 Praha
Pověřená osobaoddělení evidence podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Veřejná část živnostenského rejstříku:

 • písemná žádost
 • pro MČ Praha 10 je možné využít formulář: Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Neveřejná část živnostenského rejstříku:

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

 • písemná žádost 
 • doklady o právním zájmu žadatele (např. soudní rozhodnutí, faktura)
 • doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti

Pověřená osoba:

 • písemná žádost
 • doklady o právním zájmu žadatele (např. soudní rozhodnutí, faktura)
 • plná moc k zastupování (nevyžaduje se úředně ověřená)
 • doklad totožnosti
Poplatky a lhůty

Správní poplatky:

 

Živnostenský úřad

 • 20 Kč za každou započatou stránku

Czech POINT

 • 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Lhůty:

 • bezodkladně (zpravidla na počkání)
do 30 dnů při zaslání poštou po uhrazení správního poplatku
Nejčastější otázky
 • Chci nahlédnout do neveřejné části Živnostenského rejstříku. Co k tomu potřebuji a co z ní mohu zjistit?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10